Delta Consulting prowadzi działalność doradczą i badawczą w Polsce od 1993 roku. Celem Delta Consulting jest dostarczanie wiarygodnych danych na temat rynku i opinii publicznej oraz strategiczne i operacyjne wsparcie marketingowe dla firm, instytucji i partii politycznych.  Realizowane przez nas badania rynku, audyty i analizy stanowią podstawę krótko- i długookresowych strategii przedsiębiorstw. Efektem naszych działań są np. niższe koszty operacyjne, wzrost udziału w rynku, czy też nowe produkty lub usługi oraz ich marki. Poza wsparciem strategicznym oferujemy także naszym klientom stały lub okresowy outsourcing marketingowych działań operacyjnych. Otwieramy np. nowe oddziały firm, rekrutujemy i szkolimy personel, ożywiamy działalność firm w Internecie, czy też aktywizujemy ich działania reklamowe. Oferujemy również profesjonalne usługi księgowe, które istotnie wspierają skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich uzupełnieniem są nasze usługi doradztwa podatkowego. Oferta Delta Consulting adresowana jest również do firm zagranicznych, które nie są jeszcze obecne w naszym kraju lub chcą tu zaktywizować swoją działalność marketingową. Zapewniamy im organizację struktur w Polsce, marketing na terenie kraju, reprezentację i obsługę księgową.

 

Delta Consulting realizuje na zlecenie różnorodne projekty badawcze B2B i B2C o charakterze poufnym (jakościowe, ilościowe, desk research) oraz prowadzi na różnych rynkach badania własne, oferując zainteresowanym firmom wiarygodne dane na temat poziomu konkurencji, pozycji konkurencyjnej firm oraz postaw i preferencji różnych grup nabywców i konsumentów.  Delta Consulting systematycznie prowadzi również własne badania marketingowe online oraz sondaże online na zlecenie. Ich zaletą jest pełna kontrola nad przebiegiem badania oraz prawie natychmiastowy dostęp do danych. Wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane sondażem online, prosimy o kontakt - oferujemy platformę internetową do przeprowadzenia takiego badania oraz nadzór merytoryczny nad całym jego przebiegiem.

Zaletą współpracy z Delta Consulting jest zachowanie ciągłości i spójności pomiędzy marketingiem strategicznym i operacyjnym. Zapewniamy bowiem naszym klientom pełne wsparcie w zakresie badań marketingowych i planowania strategicznego oraz w zakresie realizacji zadań operacyjnych i kontroli skuteczności ich wdrożenia.

© 2011 Delta Consulting - Bydgoszcz - Gdańsk - Poznań - Warszawa - Wrocław